SKPO

Basisschool De Achtbaan valt onder het bevoegd gezag van SKPO. Ons schoolbestuur.
Werken bij SKPO!
Klik hier voor meer informatie of bekijk dit leuke filmpje!

SKPO kent vier brede basisscholen in Son en Breugel, de overige scholen bevinden zich in Eindhoven. De Eindhovense scholen maken onderdeel uit van een SPIL-centrum of zijn Integraal Kindcentrum. Onze scholen werken samen met de kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12. Van de SKPO-scholen richten zich 33 scholen op het reguliere basisonderwijs, 2 scholen bieden Speciaal Basis Onderwijs. Daarnaast heeft SKPO "De Wereldwijzer", basisschool voor nieuwkomers. Deze school richt zich op kinderen van ouders die pas recent in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
 
De scholen van de SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie en gedeelde waarden. Onze ambitie is uitgewerkt in doelstellingen voor leerlingen, personeel, partners en organisatie en geeft richting aan ons handelen. We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.
 
We stellen alles in het werk om de kinderen die onze scholen bezoeken zo optimaal mogelijk te begeleiden naar hun toekomst. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Soms hebben kinderen iets extra's nodig. Wij maken ons onderwijs elke dag voor elk kind passend, zodat zij zelfbewust en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een goede toekomst. Dit doen we met gedreven vakmensen en in samenwerking met partners. We werken vanuit onze kernwaarden: ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding. De manier waarop een individuele school deze ambitie realiseert zal verschillend zijn.
 
Kwaliteitszorg van de  SKPO
SKPO is een ambitieuze organisatie. We hebben vertrouwen in kinderen en in elkaar en werken vanuit een collectieve ambitie. We staan voor een open dialoog, zowel intern als extern. Dit vraagt een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen en een basis die op orde is. En soms een beetje moed.
 
Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is.
 
SKPO kent een professionele cultuur:
  • Bij alles wat we doen vragen we ons af of dit bijdraagt aan het realiseren van onze ambitie: 'Ieder kind heeft recht op goed onderwijs.'
  • Voor ons is een professionele cultuur onze ambitie helder hebben, dit kunnen uitdragen en keuzes kunnen maken in dat licht.
  • De ambitie van SKPO is hierdoor zichtbaar in alle lagen van de organisatie.
Elke school brengt jaarlijks zijn schoolontwikkeling in beeld aan de hand van 10 kwaliteitsindicatoren. Deze zijn afgeleid van onze ambities op het gebied van leerlingen, personeel, partners en organisatie. De indicatoren geven ons waardevolle informatie om continu de dialoog met elkaar aan te gaan over hoogwaardig onderwijs én de eigen ontwikkeling waar de school zich sterk voor maakt. Mocht u hier meer over willen lezen, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.skpo.nl