Het Techniekcircuit

Samen ontdekken en timmeren aan talent!

Ieder kind heeft talenten. En hoe meer je die talenten prikkelt, hoe groter de kans dat ze aan de oppervlakte komen en zich ontwikkelen. Wetenschap & Techniekonderwijs is bij uitstek geschikt om een belangrijke bijdrage te leveren aan talentontwikkeling. Het nodigt hen uit om zich onderzoekend op te stellen en met creatieve oplossingen te komen. Om door te denken en door te vragen.
Op basisschool De Achtbaan organiseren we voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 techniekcircuits.
Van de jongste kinderen in de kleutergroep tot aan de kinderen van groep 8 wordt er in circuit-vorm gewerkt aan een activiteit die betrekking heeft met techniek.
Er komt van alles aan bod:
Een fietsband plakken, solderen of timmeren zijn enkele vaardigheden, maar ook voor koken of werken met elektriciteit zijn activiteiten ontwikkeld waar de kinderen aan deelnemen.

 

We vinden het erg belangrijk dat de leerlingen op onze school op een prettige en constructieve wijze leren samenwerken. Tijdens het techniekcircuit worden de leerlingen daarom verdeeld in kleine groepjes.  Zo worden vaardigheden als communiceren, problemen oplossen en kritisch denken geoefend. Elke keer werkt dit groepje aan een andere opdracht/techniek, zodat na zes keer alle activiteiten gedaan zijn. 

Tijdens de techniekcircuits spelen ook de ouders van de kinderen een belangrijke rol. Zij begeleiden groepjes tijdens de middag en kunnen zo ook hun eigen talent volop inzetten!