Definitieve ontwerp schoolgebouw

Beste ouders en verzorgers,
Graag brengen wij jullie op de hoogte over de nieuwste ontwikkelingen in verband met onze nieuwbouw!
 

Update 1!

Inmiddels is er van alles gaande op de Fransebaan. Hierbij de eerste update!
Wist je dat… (App verantwoordelijken) - Agora weveco vzw
- De sloopbouwhekken zijn op dit moment vervangen door de hekken van de aannemer. 
- Ze hard bezig zijn om de werkplaats in orde te maken?
- Er bouwketen zijn geplaatst van maar liefst 2 hoog?!
- Vanaf volgende week graaf werkzaamheden zullen zijn? Erg leuk als je een kijkje komt nemen! Elke dag ziet er weer anders uit.


De bouw gaat van start!

De omgevingsvergunning is afgegeven en onherroepelijk, het CRK (welstand) en de Gemeente Eindhoven hebben het ontwerp goedgekeurd! Ook het contract met de aannemer is getekend en de definitieve planning is rond.  

Dit betekent dat de bouw van start zal gaan in week 23 met het inrichten van de bouwplaats. De grondwerkzaamheden en het boren van de funderingspalen zal in week 26 plaatsvinden. De 'eerste' boorpaal zal symbolisch met alle leerlingen van de school de grond in gaan. Wanneer dit zal plaatsvinden moeten we nog nader gaan bepalen. 

We zullen jullie de komende periode vaker op de hoogte houden met korte berichten en foto's van de bouw. Deze zullen we tevens op onze website plaatsen onder het kopje 'Nieuwbouw'. 

Wij ontzettend blij met dit goede nieuws en zijn blij dat alle inspanningen nu ook zichtbaar zullen worden. Mochten jullie nog vragen of suggesties hebben dan horen we het graag.  

Goed nieuws!

We gaan de volgende fase in m.b.t. onze nieuwbouw!
Zoals u mogelijk al gezien heeft bij het passeren van Fransebaan 237, is de sloop van ons oude schoolgebouw zo goed als afgerond! Dat betekent dat we de volgende fase in het nieuwbouwtraject zullen ingaan. Het vergunningentraject loopt en de grond zal bouwrijp gemaakt worden.

Op de achtergrond zijn we druk bezig met het ontwerpen van de buitenruimtes rondom ons nieuwe schoolgebouw. Alle kinderen hebben hier, onder leiding van de leerlingenraad, vorig schooljaar over mee mogen denken en die ideeën zijn meegenomen in de conceptontwerpen.

We zijn op het moment tevens bezig met het aanvragen van subsidies van de gemeente voor een groen-blauw schoolplein. Dit is een duurzaam schoolplein dat uitnodigt tot klimmen en klauteren in de natuur. Op die manier kunnen onze leerlingen spelenderwijs bekend en vertrouwd raken met de natuur. 

Natuurlijk houden we u weer op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Vooralsnog zijn we heel erg blij met hoe voorspoedig de sloop is verlopen! 


Nieuwe sfeerimpressie

Bij deze showen we u met trots de mooie sfeerbeelden & impressies van ons nieuwe schoolgebouw vanuit het Definitieve Ontwerp! 
Zoals u al in eerdere berichtgeving heeft kunnen lezen is de sloop van ons oude schoolgebouw aan de Fransebaan gestart! Het definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw is afgerond en we kunnen met trots de eerste sfeerimpressies met u delen. In de bijlage kunt u het Definitief Ontwerp bekijken. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak. 

 (klik op de foto om naar het bestand te gaan)De sloop is begonnen!Klik hier om het filmpje te bekijken.


Goed nieuws! De sloop van ons oude schoolgebouw aan de Fransebaan is begonnen!
Wij zijn ontzettend blij om u te kunnen vertellen dat de volgende stap in de nieuwbouw van ons nieuwe schoolgebouw, gezet is! Vanaf vorige week is een sloopbedrijf gestart met het circulair slopen van het oude gebouw.

Circulair slopen betekent dat er de eerste drie weken van binnen uit, handmatig, gesloopt zal worden. Dit om materialen die nog bruikbaar zijn, te kunnen hergebruiken. Na deze eerste drie weken handmatig slopen, zal er ook machinaal gesloopt worden. Circulair slopen kost iets meer tijd, maar zorgt er wel voor dat we duurzaam omgaan met bouwmaterialen en sluit daarom ook goed aan bij onze visie.
 
Het is de verwachting dat de sloop rond Kerst afgerond zal zijn en dat we dan de volgende fase van de nieuwbouw in zullen gaan. Natuurlijk houden we u op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen!

 Klik op de foto voor de flyer.

Klik hier om het verslag van de informatieavond te lezen.

Zoals u in de Nieuwsflits heeft kunnen lezen heeft er vanavond 4 april, een bijeenkomst plaatsgevonden voor de omwonenden van ons nieuwe schoolgebouw aan de Fransebaan. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het definitieve ontwerp van onze nieuwbouw gedeeld met omwonenden en natuurlijk willen we dit ook met u delen. 

Zorgvuldig proces 
In de bijlage kunt u de flyer met het definitieve ontwerp bekijken. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met ons architect Dennis Cloppenburg, SKPO, SPIL-partner Little Jungle en de Gemeente Eindhoven waardoor voldoet aan allerlei verplichte kwaliteitseisen. Een werkgroep bestaande uitafgevaardigden van De Achtbaan, ouders en onze partner Little Jungle heeft meegedacht over het ontwerp. Dit is een zeer zorgvuldig proces geweest waarbij we vele keuzes hebben afgewogen en vele onderzoeken hebben uitgevoerd in samenwerking met de Gemeente Eindhoven. We zijn blij nu te kunnen melden dat het ontwerp definitief is.

Inhoud flyer
Opgenomen in de bijgevoegde flyer zijn o.a. sfeerimpressies en plattegronden van ons nieuwe schoolgebouw. De gevelaanzichten en de parkeermogelijkheden zijn nog niet definitief en kunnen nog gewijzigd worden. U zult zien dat we in het nieuwe gebouw onze partner Little Jungle inpandig hebben, waardoor kinderen van 0 t/m 7 ​jaar (groep 4 t/m 8) op de begane grond terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Op de bovenverdieping zullen kinderen 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8) gehuisvest worden. We gaan zoals u van ons gewend bent werken met vaste groepen in vaste lokalen maar hebben ook ruimte ingericht voor leerpleinen. Op deze leerpleinen kan thematisch en groepsoverstijgend samengewerkt worden. Een prachtige podiumtrap centraal in het gebouw kan gebruikt worden bij voorstellingen en andere vieringen. Tevens hebben we een algemene ruimte met mogelijkheden voor creatieve activiteiten zoals koken, techniek, handvaardigheid en de Klusklas. We zorgen ervoor dat het gebouw en de buitenruimtes gebruikt kunnen worden tijdens, maar ook na schooltijd en dat alle wijkbewoners hiervan mee kunnen profiteren. Zoals u zult begrijpen, zijn we ongelofelijk trots op het definitieve ontwerp en kunnen we niet wachten tot we onze intrek kunnen nemen aan de Fransebaan. 

Toekomstige ontwikkelingen 
We hebben inmiddels een partner gevonden waarmee we de buitenruimtes zullen gaan inrichten. Bij dit proces zijn alle gebruikers van het gebouw betrokken en zullen we ook actief onze leerlingen betrekken. Met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen op nieuwbouw-gebied adviseren wij u om onze website in de gaten te blijven houden. Onder het kopje 'Nieuwbouw' plaatsen wij steeds onze updates. Volgend schooljaar zal er ook mogelijk indien gewenst een informatieavond plaatsvinden voor alle ouders van onze school. Mocht u tussentijds nog vragen hebben, dan horen we dat natuurlijk graag.